Victor Hedvall - Holmen
Produktionsledare Skogsvård
Victor Hedvall Holmen Skog
Mobile: +46 70 568 49 39
District: Egen skog Delsbo
Department: Skogsvårdsavdelning Mitt
Edevägen 32
820 60 Delsbo
Produktionsledare Skogsvård
Victor Hedvall
Holmen Skog
Edevägen 32
820 60 Delsbo
Mobile: +46 70 568 49 39