Miljö- och verksamhetsutveckling
Rikard Nilsson Holmen Energi
Mobile: +46 70 639 21 17
Department: Holmen Energi, Vindkraft
Strandvägen 1
SE-114 84 Stockholm
Sweden
Miljö- och verksamhetsutveckling
Rikard Nilsson
Holmen Energi
Strandvägen 1
SE-114 84 Stockholm
Sweden
Mobile: +46 70 639 21 17