Viltförvaltare
Mikael Karlsson Holmen Skog
Mobile: 072-2323 454
District: Egen skog Umeå
Department: Skog och Mark Västerbotten
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Viltförvaltare
Mikael Karlsson
Holmen Skog
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Mobile: 072-2323 454