Skogsvårdschef
Mattias Gustafsson Holmen Skog
Mobile: +46 70 580 88 44
Region: Nord
Department: Skogsvårdsavdelning Nord
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sweden
Skogsvårdschef
Mattias Gustafsson
Holmen Skog
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sweden
Mobile: +46 70 580 88 44