Kommunikatör
Lotta Gunnarsson Holmen Skog
Mobile: +46 70 691 57 80
Fax: +46 11 23 61 70
Department: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Kommunikatör
Lotta Gunnarsson
Holmen Skog
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Mobile: +46 70 691 57 80
Fax: +46 11 23 61 70