Traktplanerare med områdesansvar
John Königsson Holmen Skog
Mobile: +46 70 326 45 23
District: Egen skog Umeå
Department: Skog och Mark Västerbotten
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Sweden
Traktplanerare med områdesansvar
John Königsson
Holmen Skog
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Sweden
Mobile: +46 70 326 45 23