Produktionsledare Skogsvård
John Hedlund Holmen Skog
Mobile: +46 70 576 60 44
Region: Mitt
Department: Skogsvårdsavdelning Mitt
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Sweden
Produktionsledare Skogsvård
John Hedlund
Holmen Skog
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Sweden
Mobile: +46 70 576 60 44