Plantskolearbetare
Göran Eliasson Holmen Skog
Phone: +46 70 253 06 04
Mobile: +46 70 253 06 04
Department: Frö och plant
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Plantskolearbetare
Göran Eliasson
Holmen Skog
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Phone: +46 70 253 06 04
Mobile: +46 70 253 06 04