Projektledare
Christer Hörnfeldt Holmen Skog
Mobile: +46 70 207 49 04
Department: Stab verksamhetsstöd
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Projektledare
Christer Hörnfeldt
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobile: +46 70 207 49 04