Produktionsledare - plantskola
Cecilia Karlsson Holmen Skog
Phone: +76 70 308 03 04
Mobile: +46 70 308 03 04
Department: Frö och plant
Friggesunds Plantskola
824 78 Bjuråker
Produktionsledare - plantskola
Cecilia Karlsson
Holmen Skog
Friggesunds Plantskola
824 78 Bjuråker
Phone: +76 70 308 03 04
Mobile: +46 70 308 03 04