Produktionsledare Skogsvård
Björn Bouvin Holmen Skog
Mobile: +46 76 117 38 89
Region: Mitt
District: Köp Hudiksvall
Department: Skogsvårdsavdelning Mitt
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Sweden
Produktionsledare Skogsvård
Björn Bouvin
Holmen Skog
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Sweden
Mobile: +46 76 117 38 89