Produktionsledare Skogsvård
Anders Vedin Holmen Skog
Mobile: +46 70 546 74 36
Region: Nord
Department: Skogsvårdsavdelning Nord
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sverige
Produktionsledare Skogsvård
Anders Vedin
Holmen Skog
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sverige
Mobile: +46 70 546 74 36