Virkesspecialist
Anders Ångman Holmen Skog
Mobile: +46 73 802 95 18
District: Köp Hudiksvall
Department: Virkesavdelning Mitt
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Sweden
Virkesspecialist
Anders Ångman
Holmen Skog
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Sweden
Mobile: +46 73 802 95 18