Holmen use cookies to enhance the user experience on the website. About cookies on holmen.com

Forestrich in resourcesPeopletrusted to performProductswe believe in

Vacancies


Sektionschef Strömsbruk,
2014-12-22 Som Sektionschef Strömsbruk har du ett övergripande ansvar inom ditt avsnitt. Det innebär att du har personal-, teknik- och funktionsansvar samt delegerat arbetsmiljöansvar inom egen sektion och att ...
Last application day: 2015-01-11
Business area: Iggesund Paperboard

Fler lediga tjänster vid Iggesund Paperboard,
2014-12-22 Titta gärna in här igen, det kommer fler annonser! Senast tisdag den 23 december, kl 16.00, räknar vi med att ha publicerat alla våra lediga tjänster. Välkommen åter!
Last application day: 2015-01-11
Business area: Iggesund Paperboard

Utvecklingsingenjörer, Iggesund
2014-12-22 Nu växlar Iggesund Paperboard upp och tar höjd för framtida konkurrenskraft. Vi är en del av skogsindustrikoncernen Holmen och tillhör världens 100 mest hållbara företag och nämns som ett föredöme när...
Last application day: 2015-01-11
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Laboratorieingenjör, Iggesund
2014-12-22 Nu växlar Iggesund Paperboard upp och tar höjd för framtida konkurrenskraft. Vi är en del av skogsindustrikoncernen Holmen och tillhör världens 100 mest hållbara företag och nämns som ett föredöme när...
Last application day: 2015-01-11
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

HR-specialist, Iggesund
2014-12-22 Som HR-specialist kommer du att arbeta brett över hela HR-fältet, såväl operativt som strategiskt. Du arbetar konsultativt med stöd till verksamhetens chefer inom områdena kompetensutveckling, utbildn...
Last application day: 2015-01-11
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard
1 2 3

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.
Tel: +46 8 666 21 00, Fax: +46 8 666 21 30, E-mail: info@holmen.com

Site service and cookies