Holmen use cookies to enhance the user experience on the website. About cookies on holmen.com

Forestrich in resourcesPeopletrusted to performProductswe believe in

Vacancies


Assistent till VD och marknadsdirektör, Norrköping
2014-08-29 Din roll Arbetsuppgifterna är mångfacetterade och spänner över stora som små sysslor. En stor del av din dag kommer att bestå av att organisera möten och konferenser, sätta samman presentationer och ...
Last application day: 2014-09-12
Location: Norrköping
Business area: Holmen Paper

Projektingenjör el-automation,
2014-08-27 Att vara Projektingenjör för beslutande investeringsprojekt innebär bl a att: - svara för konstruktion, planering och beredning inom el-och automationsområdet - i samverkan med produktions- och un...
Last application day: 2014-09-14
Business area: Holmen Paper

Maskinförare, Delsbo
2014-08-26 Du kommer att ingå i ett arbetslag om fyra personer som maskinförare i avverkning. I tjänsten ingår egenuppföljning, löpande underhåll och reparationer på maskiner. Du är direkt underställd distriktsc...
Last application day: 2014-09-17
Location: Delsbo
Business area: Holmen Skog

Fastighetsförädlare med stadsplaneringsvisioner, Stab Fastighet
2014-08-12 Som fastighetsförädlare är Dina främsta arbetsuppgifter att förädla fastighetsinnehavet. Du ska arbeta med att identifiera områden som lämpar sig för förändrad markanvändning samt driva och koordinera...
Last application day: 2014-09-02
Location: Stab Fastighet
Business area: Holmen Skog

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.
Tel: +46 8 666 21 00, Fax: +46 8 666 21 30, E-mail: info@holmen.com

Site service and cookies