Holmen use cookies to enhance the user experience on the website. About cookies on holmen.com

Forestrich in resourcesPeopletrusted to performProductswe believe in

Vacancies


Strategisk inköpare, Stockholm, alternativ kan diskuteras.
2015-01-14 Ditt jobb innebär att Du kommer att ansvara för och leda varugruppsteam för Holmenkoncernen. Detta arbete innebär att utarbeta varugruppstrategier, driva kontinuerliga förbättringsaktiviteter, förbe...
Last application day: 2015-02-09
Location: Stockholm, alternativ kan diskuteras.
Business area: Holmen

Strategisk inköpare, Holmen, Placeringsort kan diskuteras.
2015-01-13 Ditt jobb innebär att Du kommer att ansvara för och leda varugruppsteam för Holmenkoncernen. Detta arbete innebär att utarbeta varugruppstrategier, driva kontinuerliga förbättringsaktiviteter, för...
Last application day: 2015-01-09
Location: Holmen, Placeringsort kan diskuteras.
Business area: Holmen

Produktions och Logistikplanerare, Norrköping
2015-01-12 Din roll I din roll som produktions- och logistikplanerare kommer du att vara en viktig länk mellan våra produktionsenheter, transportföretag och försäljningsbolag. Arbetet består i att planera, koo...
Last application day: 2015-02-01
Location: Norrköping
Business area: Holmen Paper

Marknadsanalytiker, Norrköping
2015-01-12 Din Roll Som Marknadsanalytiker är din uppgift att skapa god förståelse för Holmen Papers utmaningar och påverkansfaktorer samt föra denna information vidare på ett kommunikativt sätt. Rollen innehål...
Last application day: 2015-02-08
Location: Norrköping
Business area: Holmen Paper

Underhållsingenjör, Hallstavik
2015-01-08 Som underhållsingenjör ansvarar du för driftsäkerheten på ett processavsnitt och arbetar förebyggande med underhållsarbete och driftoptimering. Du ansvarar för övergripande planering, uppföljning och ...
Last application day: 2015-02-15
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper
1 2
Vacancies by business area


Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.
Tel: +46 8 666 21 00, Fax: +46 8 666 21 30, E-mail: info@holmen.com

Site service and cookies