Holmen use cookies to enhance the user experience on the website. About cookies on holmen.com

Forestrich in resourcesPeopletrusted to performProductswe believe in

Vacancies


Systemarkitekt med inriktning GIS (vikariat),
2015-03-26 Då GIS-baserade beslutsstöd blir en allt viktigare del av den skogliga planeringen har Holmen Skog nyligen arbetat fram en geodatastrategi. Den syftar till att företagets personal ska ha tillgång till...
Last application day: 2015-04-19
Business area: Holmen Skog

Produktionschef Norrköping,
2015-03-04 Bravikens Sågverk söker en driven och resultatorienterad produktionschef med känsla för människor och ledarskap. I rollen som produktionschef har du ett brett ansvarsområde där du är en viktig länk i ...
Last application day: 2015-04-06
Business area: Holmen Timber

Underhållschef Norrköping,
2015-03-04 Bravikens Sågverk söker en driven och resultatorienterad underhållschef med känsla för människor och ledarskap. Din uppgift är att leda underhållsavdelningens arbete, initiera och genomföra förbättrin...
Last application day: 2015-04-06
Business area: Holmen Timber

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.
Tel: +46 8 666 21 00, Fax: +46 8 666 21 30, E-mail: info@holmen.com

Site service and cookies