Holmen use cookies to enhance the user experience on the website. About cookies on holmen.com

Forestrich in resourcesPeopletrusted to performProductswe believe in

Vacancies


Maskinförare till pappersmaskin, Bravikens Pappersbruk/ Norrköping
2015-09-28 Som maskinförare har du en mycket viktig roll då du självständigt ansvarar för driften av pappersmaskinen samt kvaliteten på den färdiga produkten. Du kommer att ingå i ett skiftlag med 11 personer va...
Last application day: 2015-10-20
Location: Bravikens Pappersbruk/ Norrköping
Business area: Holmen Paper

Vikarierande Leveransplanerare Iggesunds Sågverk, Iggesunds Sågverk
2015-09-28 Som Leveransplanerare kommer du att ingå i Produktavdelningen som består av Produktchef, Produktionsplanerare, Kvalitetstekniker, Utvecklingsingenjör, Projektledare processkvalitet samt två Leveranspl...
Last application day: 2015-11-01
Location: Iggesunds Sågverk
Business area: Holmen Timber

Sågverksoperatör Produktterminalen, Bravikens sågverk
2015-09-25 Som medarbetare på Produktterminalen kommer du att: Vara pionjär i en ny verksamhet, med nya resurser och nya utmaningar Utveckla relationer och rutiner främst tillsammans med medarbetare på den tor...
Last application day: 2015-10-18
Location: Bravikens sågverk
Business area: Holmen Timber

Gruppledare Produktterminalen, Bravikens sågverk
2015-09-25 Som gruppledare förväntas du främst vara en del av det dagliga arbetet men du har också ett ansvar för att: Planera, leda och följa upp det operativa arbetet Koordinera den ständiga förbättringen av...
Last application day: 2015-10-18
Location: Bravikens sågverk
Business area: Holmen Timber

Operatörer till Strömsbruk, Strömsbruk
2015-09-21 Som operatör ansvarar du för att, tillsammans med dina arbetskamrater, på bästa sätt uppnå goda produktions- och kvalitetsresultat. Arbetsuppgifterna består av att övervaka, analysera, styra och trimm...
Last application day: 2015-10-11
Location: Strömsbruk
Business area: Iggesund Paperboard

Skogsmaskinförare, Distrikt Egen Skog
2015-09-17 Du kommer att ingå i ett arbetslag om fem personer. I lagarbetet ingår arbetsväxling mellan maskin och markarbete såsom förröjning och detaljplanering. I nuläget är det främst en skotarförare som vi s...
Last application day: 2015-10-11
Location: Distrikt Egen Skog
Business area: Holmen Skog

Technical Service Manager – Tobacco Packaging,
2015-09-14 Iggesund Paperboard is recruiting a field Technical Service Manager to support our tobacco packaging business. As a field TSM at Iggesund Paperboard, you will work very closely with international prin...
Last application day: 2015-10-12
Business area: Iggesund Paperboard

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

 

Site service and cookies