Holmen use cookies to enhance the user experience on the website. About cookies on holmen.com

Forestrich in resourcesPeopletrusted to performProductswe believe in

Vacancies


Styr- och reglermekaniker, inriktning automation, Iggesund
2015-09-03 På våra automationsavdelningar är din huvudsakliga inriktning instrument eller el men vi förutsätter att du i framtiden kan arbeta med bredd över hela arbetsområdet. Du kommer främst att arbeta med fö...
Last application day: 2015-09-20
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Industrielektriker, elkraft, Iggesund
2015-09-01 Gruppen du kommer att arbeta i består av fem personer som huvudsakligen ansvarar för underhåll och drift av Iggesunds Bruks kraft/- distributionsnät, drift och underhåll av vattenkraftstationer samt ...
Last application day: 2015-09-20
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Industrielektriker, hiss och travers, Iggesund
2015-09-01 Gruppen du kommer att arbeta i består av fem personer som huvudsakligen ansvarar för underhåll av hissar och traverser, underhåll och drift av Iggesunds Bruks kraft/- distributionsnät samtdrift och un...
Last application day: 2015-09-20
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Virkeschef, Region Mitt
2015-08-24 Som virkeschef ansvarar du för försörjningen av Iggesunds Bruk och Såg samt Hallsta Pappersbruk. Det innebär ansvar för regionens handel med sågtimmer, massaved, flis och bränslesortiment. Samt ansvar...
Last application day: 2015-09-16
Location: Region Mitt
Business area: Holmen Skog

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

 

Site service and cookies