Holmen uses cookies to enhance the user experience on the website, click this text to read more.

Forestrich in resourcesPeopletrusted to performProductswe believe in

Vacancies


Distriktschef Köp Bollnäs, Region Mitt
2016-04-29 Ditt uppdrag är att leda verksamheten på distriktet ? hela vägen från köp av virke till planering, avverkning och leverans till bruken. Rollen innebär fullt personalansvar för åtta medarbetare, samt b...
Last application day: 2016-04-19
Location: Region Mitt
Business area: Holmen Skog

Vikarierande GIS-analytiker, Örnsköldsvik
2016-04-27 Som vikarierande GIS-analytiker kommer du att arbeta med att ta fram beslutsunderlag baserade på bearbetningar och analyser i GIS, som stöd för vår fältverksamhet. Du kommer också att delta i utveckl...
Last application day: 2016-05-18
Location: Örnsköldsvik
Business area: Holmen Skog

Sektionschef Underhåll Centralt, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-04-21 Chefen har det övergripande ansvaret för sektion Centralt Underhåll som består av 45 medarbetare. I ansvarsområdet ingår systemteknik, elkraft, truckverkstad, förråd, rör, hydraulik och centralverksta...
Last application day: 2016-05-15
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Elkrafttekniker, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-04-21 Som skiftgående elkrafttekniker ansvarar du för att elkraftdistributionen fungerar över hela bruket, från inkommande kraft 130kV ner till lågspänningsställverken. Till din hjälp finns ett kraftövervak...
Last application day: 2016-05-15
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Sektionschef Underhåll Papper, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-04-21 Chefen har det övergripande ansvaret för sektion Underhåll Papper som består av 36 medarbetare. Du ansvarar för att underhållsuppdragen utförs på ett säkert och effektivt sätt inom givna kostnads- och...
Last application day: 2016-05-15
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Underhållstekniker, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-04-15 Din roll är att ihop med våra underhållstekniker förbättra vårt underhållsarbete genom systematisering, förbättring och inläggning av teknisk dokumentation. Du kommer att hantera vår dokumentation frå...
Last application day: 2016-05-08
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Truckförare Bravikens Sågverk, Bravikens Sågverk
2016-04-12 För tillsvidare anställning söker vi truckförare till Holmen Bravikens Sågverk. Truckkörning förekommer vid timmersortering, torkar/vidareförädling och produktterminal. Du som söker skall vara beredd...
Last application day: 2016-05-15
Location: Bravikens Sågverk
Business area: Holmen Timber

Projektledare - El, Kraft, Automation, Hallsta Pappersbruk
2016-04-12 Som Projektledare kommer du att leda investerings- och anläggningsprojekt på Hallsta Pappersbruk med syfte att bibehålla och stärka brukets konkurrenskraft och utveckling. Du har en nyckelposition för...
Last application day: 2016-05-10
Location: Hallsta Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

The Holmen Group

Holmen is a forest industry group that manufactures printing paper, paperboard and sawn timber and runs forestry and energy production operations. The company’s extensive forest holdings and its high proportion of energy production are strategically important resources for its future growth.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Discover our other sites